kazakova-it-atlas-ru
IT-рекрутер
zhamilya-khusnutdinova
Relocation to Cyprus! IT Recruiter at Ortnec Services Ltd
arminrock
Pl/SQL, Oracle, Python, PostgreSQL, MSSQL, SSIS, Scala, Spark, AWS
frolovanadezhdait
рекрутмент
jennyescada
Рекрутмент