Обо мне

MODMIENPHI - Trang web trò chơi tải và trò chơi MOD, Hack cho Android. Tổng hợp các trò chơi hack android, trò chơi mod android apk miễn phí cho trò chơi root Android. Thiếu cả phần mềm miễn phí.

Профессиональные навыки
Опыт работы
modmienphi
Белгород
Март 2020 — По настоящее время (6 месяцев)
MODMIENPHI - Trang web tải game và ứng dụng MOD, Hack cho Android. Tổng hợp các game hack android, game mod android apk miễn phí dành cho điện thoại Android chưa root. Tất cả đều miễn phí.
Высшее образование
Akademie Mode & Design
Мюнхен
Март 2020—По настоящее время (5 месяцев)