Опыт работы
joppro
Ереван
https://jobpro.vn/bai-viet/muc-tieu-nghe-nghiep-trong-3-5-nam-toi/
Апрель 2014 — По настоящее время (6 лет и 5 месяцев)
Loại câu hỏi:” Mục tiêu trong 3-5 năm tới của bạn là gì?” không thể thiếu trong tất cả các buổi phỏng vấn, đây cũng là câu hỏi được đánh giá và trông chờ nhiều nhất. Đây là câu hỏi thấy được cái tầm của người trả lời. Có trong đó là bản lĩnh cá nhân, khả năng tự đánh giá bản thân, sự cầu tiến trong công việc, đặc biệt mục tiêu giúp bạn rút ngắn thười gian đến với thành công, thay vì cứ mãi loay hoay tìm cho mình hướng đi giữa mênh mông phương hướng. Người có kế hoạch và lập kế hoạch sẽ tuân thủ các nguyên tắc, có lối đi riêng cho mình, có hoạch định, con đường với một sự nỗ lực, động lực luôn thúc đẩy họ. Vì vậy, sớm hơn muộn, có hơn không, bạn hãy nhanh chóng vẽ nên sơ đồ của 3-5 năm sau tùy giai đoạn để cho mình con đường đi riêng.