Детализируем рейтинг лучших ИТ-работодателей России 2019. Что ценят сотрудники в своих компаниях больше всего — читайте на Хабре
Обо мнеBizMan Group - Lĩnh tư vấn, thi công, lắp đặt quảng cáo ngoài trời: Pano, Billboard, advertisements sân bay have positional, địa điểm đẹp trên Toàn quốc
Website: http://bizman.com.vn/
Địa chỉ Phần 8 - Tòa nhà HTP, 434 Trần Khát Chân, Hà Nội 
Điện Thế: 094 986 9898

Опыт работы
Outsource and IT production
Marketing Manager
Апрель 2017 — По настоящее время (3 года и 2 месяца)
Bizman Group - Chuyên tư vấn, thi công, lắp đặt quảng cáo ngoài trời: Pano, Billboard , quảng cáo sân bay có vị trí, địa điểm đẹp trên Toàn quốc
Высшее образование
Ecole nationale superieure des beaux-arts
Париж
Июнь 2014—По настоящее время (5 лет и 11 месяцев)